คำถามและคำตอบเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการนี้

1. วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์นี้คืออะไร?

เว็บไซต์นี้เป็นความพยายามของเราในการเปิดเผยข้อมูลในประเด็นการให้การสนับสนุนทางทางการเงินเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือและงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสุชภาวะ ซึ่งรวมถึงโครงการด้านสุขภาพและสุขภาวะที่เราดำเนินการร่วมกับชุมชนด้วย เราใช้แนวทางเดียวกับที่เราดำเนินการในสหรัฐและสหราชอาณาจักรกล่าวคือ เราเปิดเผยราชื่อบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ที่เราได้ร่วมงานด้วยในปี 2554 – 2558 ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลดังกล่าวสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นและเข้าใจถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เราดำเนินการในเรื่องนี้

2. ทำไมถึงเปิดเผยรายการในตอนนี้ ?

เราตระหนักดีว่ามีผู้คนที่ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้การสนับสนุนของเราต่องานวิจัยและโครงการความร่วมมือด้านสุขภาพและสุขภาวะต่างๆ การเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้เป็นก้าวแรกในความมุ่งมั่นของเราในการดำเนินการกิจกรรมเหล่านี้อย่างโปร่งใส เฉกเช่นเดียวกับที่เราได้ดำเนินการแล้วในหลากหลายประเทศ และเราจะอัพเดตข้อมูลเหล่านี้ทุกๆ 12 เดือน

3. โค้กจะดำเนินการอะไรอีกบ้างเพื่อสร้างความโปร่งใสในการทำงานด้านความร่วมมือและงานวิจัยในประเด็นเหล่านี้  ? 

การเปิดเผยข้อมูลเรื่องการให้การสนับสนุนโครงการวิจัยและความร่วมมือด้านสุขภาพและสุขภาวะนั้น เป็นก้าวแรกในความมุ่งมั่นของเราในการดำเนินการกิจกรรมเหล่านี้อย่างโปร่งใสในระดับนานาชาติ  โดยในประเด็นนี้ นายมูทาร์ เคนท์ ซึ่งเป็น CEO ของบริษัทได้เคยกล่าวไว้ในบทความซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ The Wallstreet Journal เมื่อ 20 สิงหาคม 2558 ว่า เราจะจัดตั้งและสรรหาบุคคลเข้ามาเป็นคณะกรรมการในการกำกับดูแลและให้คำปรึกษากับเราในเรื่องความร่วมมือและงานวิจัยด้านสุขภาพและสุขภาวะ  นอกจากนี้ เราจะพบปะพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นที่เคารพในแวดวงเหล่านี้ เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจถึงโอกาสในการดำเนินงานในเรื่องนี้ในอนาคต  ซึ่งเราจะได้นำเสนอความคืบหน้าของการดำเนินการเหล่านี้ ต่อไปในอนาคต

4. คำว่า “โครงการความร่วมมือ” มีความหมายอย่างไรในเรื่องนี้?

สำหรับวัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลนี้ เราใช้นิยามคำว่าโครงการความร่วมมือตามความหมายในภาษาทั่วๆ ไป กล่าวคือ เราหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับองค์กรต่างๆ ในประเทศที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากโค้กเพื่อดำเนินงานหรือโครงการทางด้านสุขภาพและสุขภาวะตั้งแต่ปี 2554 - 2558

5. โค้กได้ทำงานวิจัยด้านสุขภาพและสุขภาวะในประเทศไทยบ้างหรือไม่?  

สำหรับในประเทศไทย โค้กไม่ได้ทำงานวิจัยในเรื่องนี้ทั้งด้วยตนเองและผ่านความร่วมมือกับผู้ทรงคุณวุฒิแต่อย่างใด

6. เราจะรู้ได้อย่างไรว่ารายการต่างๆ ที่คุณเปิดเผยนั้นถูกต้องครบถ้วนแล้ว?

เราเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ด้วยเจตนาบริสุทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่เรากำหนดไว้  ในอนาคต หากเราพบว่ามีข้อมูลใดที่เราอาจพลั้งพลาดไม่ได้เปิดเผยโดยมิได้เจตนา เราก็จะนำข้อมูลดังกล่าวมาเปิดเผย โดยข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะถูกอัพเดตทุกๆ 12 เดือน

7. ทำไมโค้กไม่เปิดเผยข้อมูลการสนับสนุนทางการเงินให้กับผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ ภายนอกประเทศไทยด้วยเสียเลย แล้วผู้ที่อยากทราบจะไปหาข้อมูลเหล่านี้ได้จากไหน?

โค้กกำลังดำเนินการเช่นเดียวกันนี้ในตลาดหลักๆ ทั่วโลก ผู้สนใจข้อมูลในประเทศอื่นๆ สามารถเข้าไปตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของโค้กในประเทศนั้นๆ  

8. โค้กตั้งใจจะให้องค์กรที่ได้รับเงินสนับสนุนเหล่านี้ออกมาสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของโค้กใช่หรือไม่?

ไม่ใช่ เราไม่เคยมีเงื่อนไขนี้ในการให้ทุนสนับสนุนโครงการ และโครงการต่างๆ ก็สอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายขององค์กรที่เรามีความร่วมมือด้วยทั้งสิ้น

9. โค้กจะมาเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาโรคอ้วนได้อย่างไร ในเมื่อผลิตภัณฑ์ของโค้กเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเสียเอง?

เราตระหนักดีกว่าโรคอ้วนเป็นปัญหาที่สำคัญซึ่งกระทบทั้งตัวบุคคล ครอบครัว และชุมชนต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและที่ต่างๆ ทั่วโลก และนั่นคือสิ่งที่ผลักดันให้เรามุ่งทำงานร่วมกับภาคธุรกิจ รัฐบาล และชุมชนต่างๆ เพื่อสนับสนุนแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหานี้

เรามุ่งมั่นทำหน้าที่ของเราในการส่งเสริมสุขภาวะ โดยมีแผนที่ชัดเจนในการนำเสนอเครื่องดื่มทางเลือก และให้ข้อมูลกับผู้บริโภคมากขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคลได้

องค์ประกอบที่สำคัญของภารกิจนี้คือการนำเสนอเครื่องดื่มในขนาดบรรจุภัณฑ์ที่เล็กลง และมีปริมาณน้ำตาลและพลังงานที่ลดลง ตลอดจนให้ข้อมูลต่อผู้บริโภคอย่างโปร่งใสเพื่อให้การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างเหมาะสมเป็นไปได้ง่ายขึ้น

ปัญหาโรคอ้วนเป็นปัญหาที่ซับซ้อน และไม่มีทางแก้เพียงทางใดทางหนึ่ง  โค้กเชื่อว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งธุรกิจ ภาครัฐ ชุมชนจำเป็นต้องหันมาจับมือทำงานร่วมกัน เพื่อทำให้ทุกชุมชนมีสุขภาวะที่ดีขึ้น