Skip to content

‘ME’การส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉงเพื่อสุขภาวะที่ดีของ "ตัวเรา"

โครงการ Exercise is Medicine

เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การสนับสนุนจากวิทยาลัยเวชศาสตร์การกีฬาแห่งสหรัฐอเมริกา (American College of Sport Medicine) มูลนิธิโคคา-โคลา และกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย เพื่อผลักดันการสั่งการออกกำลังกายให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการป้องกันและรักษาโรคไม่ติดต่อในประเทศไทย ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาสุขภาพโดยรวมของคนไทยได้อย่างยั่งยืน

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย “โค้กคัพ”

การแข่งขันฟุตบอลระดับเยาวชนที่ยิ่งใหญ่และมีมายาวนานกว่า 35 ปี มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการกว่า 100,000 คน โดยจัดขึ้นจากความร่วมมือกับกรมพลศึกษา การกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย รวมทั้งสโมสรฟุตบอลทั่วประเทศ เพื่อเป็นสนามให้เยาวชนทุกภูมิภาคได้ออกกำลังกายและฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล พร้อมกับเปิดโอกาสให้เยาวชนเหล่านั้นพัฒนาทักษะของตนเองไปสู่ฟุตบอลอาชีพและฟุตบอลระดับประเทศ

โครงการวัฒนธรรมจักรยานในมหาวิทยาลัย Active Campus Network

ตั้งแต่ปี 2557 กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทยร่วมมือกับนิตยสาร a day ต่อยอดโครงการจักรยานของโคคา-โคลา โดยสร้างเครือข่ายสังคมจักรยานในมหาวิทยาลัยให้ใหญ่ขึ้น พร้อมผนึกกำลังอาจารย์ นิสิต นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ สร้างวัฒนธรรมการปั่นจักรยานในมหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลาง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจขยายวัฒนธรรมจักรยานสู่ชุมชน โดยโคคา-โคลาให้การสนับสนุนทุนการดำเนินกิจกรรมจักรยานตามแผนงานของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมการใช้จักรยาน อาทิ เวิร์คช็อปจักรยาน และทริปปั่นจักรยาน ติดตามกิจกรรมของโครงการได้ที่ www.activecampusnetwork.org

โครงการ “ทุนโคคา-โคลาเพื่อสุขภาวะที่ดี”

โคคา-โคลามอบทุนวิจัยให้แก่สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกของสมาคมดำเนินโครงการวิจัยเพื่อส่งเสริมการบริโภคที่สมดุล พร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมสุขภาพชุมชนที่มุ่งสนับสนุนแนวคิดเรื่องสมดุลโภชนาการแบบองค์รวม ตั้งแต่ปี 2557 โคคา-โคลาได้มอบทุนวิจัยรวม 1 ล้านบาท

การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย

นอกจากการส่งเสริมให้ผู้บริโภคออกกำลังกายให้สมดุลกับการบริโภคแล้ว โคคา-โคลายังนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ทั้งเครื่องดื่มที่ให้พลังงานและที่ปราศจากพลังงาน รวมทั้งนำเสนอเครื่องดื่มในขนาดบรรจุที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกบริโภคเครื่องดื่มคุณภาพตามความความต้องการของคนทุกเพศ ทุกวัย และในทุกโอกาส

การทำการตลาดอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลาไม่มีการทำกิจกรรมการตลาดกับเยาวชนอายุต่ำกว่า 12 ปี ในทุกช่องทางการสื่อสาร